2e dag: Byzantijns Istanbul (ochtend & middag)
Vandaag bekijken we de indrukwekkende en soms mysterieuze overblijfselen van het Byzantijnse Istanbul. Eerst wandelen we naar de kleine Aya Sofia, een juweeltje van Byzantijnse bouwkunst. Dan lopen we over het Hippodroom. De onderstaande plaatjes tonen ons de paardenrenbaan aan het einde van de 16e eeuw en de Bindirdirek cisterne.
Na de lunchpauze ga ik met u naar de Kariye Cami, een kerk met de mooiste mozaïeken van de Byzantijnse wereld. Het was Theodore Metochites, de staatskanselier van de keizer, die in 1315 de kale muren rijkelijk liet decoreren. Metochites betaalde de kunstenaars uit eigen zak omdat de staat hiervoor al lang veel te arm was. De Turken waren in opkomst en de politieke rol van het Byzantijnse rijk was uitgespeeld. Misschien was het juist deze diep gevoelde onmacht, die leidde tot een laatste, ongekende intellectuele en culturele opleving. Men durfde zich voor het eerst weer te laten inspireren door de geest van de klassieke oudheid, hetgeen betekende dat er een scherpere waarneming van de werkelijkheid optrad en afbeeldingen meer een verhalend karakter kregen dan voorheen.

Het voor ons minst bekende verhaal is dat van Joachim en Anna, de vader en de moeder van Maria. Het ontstond reeds in de eerste eeuw en de bedoeling was om nog meer informatie te geven over de Heilige Familie. Op de afbeelding rechts zien we Anna die bij de aanblik van een nest jonge vogels uitbarst in een klaagzang. Zij is nog steeds kinderloos ondanks de generositeit die zij en haar man betonen. Dan verschijnt er een engel die haar een kind belooft. Maar voor wat hoort wat. Hoe het verder gaat? Kom naar mijn verhaal luisteren. De geschiedenis van Joachim en Anna is gebaseerd op het apocriefe Jacobus evangelie. De benaming apocrief wordt gereserveerd voor boeken wiens inhoud als twijfelachtig wordt beschouwd. Het evange-lie van Jacobus heeft een vrome bedoeling het wil de eeuwigdurende maagdelijkheid van Maria wil benadrukken